جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۱)
کارگردان :
پوران درخشنده

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
بهروز شعیبی

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۵)
کارگردان :
پرویز شهبازی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

حکم
اخراجی ها1
جرم
زن بدلی
دارا و ندار
حکم
دارا و ندار
جرم
باغ فردوس 5 بعدازظهر
دارا و ندار
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
اخراجی ها1
جرم
محاکمه در خیابان
اخراجی ها1
جرم
حکم
حکم
جرم
حکم
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
جایی برای زندگی
روز رستاخیز
حکم
بهداد
دارا و ندار
جرم
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
جرم
جرم
جرم
اخراجی ها1
محاکمه در خیابان
حکم
دارا و ندار
حکم
جرم
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان