پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
بهروز شعیبی

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۱)
کارگردان :
پوران درخشنده

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۵)
کارگردان :
پرویز شهبازی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

دارا و ندار
جرم
جرم
بهداد
جرم
حکم
جرم
اخراجی ها1
اخراجی ها1
حکم
روز رستاخیز
دارا و ندار
حکم
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
جرم
جرم
جایی برای زندگی
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
حکم
زن بدلی
جرم
جرم
حکم
جرم
باغ فردوس 5 بعدازظهر
دارا و ندار
حکم
اخراجی ها1
حکم
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
اخراجی ها1
محاکمه در خیابان
حکم
جرم
جرم
جرم
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان