يكشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۴)
کارگردان :
پرویز شهبازی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۵)
کارگردان :
بهروز شعیبی

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۹)
کارگردان :
پوران درخشنده

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

اخراجی ها1
جرم
محاکمه در خیابان
جرم
حکم
جرم
زن بدلی
جرم
جرم
محاکمه در خیابان
جرم
حکم
محاکمه در خیابان
حکم
حکم
جرم
دارا و ندار
دارا و ندار
دارا و ندار
دارا و ندار
حکم
اخراجی ها1
جرم
دارا و ندار
باغ فردوس 5 بعدازظهر
جرم
حکم
اخراجی ها1
دارا و ندار
اخراجی ها1
جایی برای زندگی
جرم
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
جرم
محاکمه در خیابان
بهداد
دارا و ندار
دارا و ندار
جرم
محاکمه در خیابان
روز رستاخیز
محاکمه در خیابان
حکم
حکم