شنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
بهروز شعیبی

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۱)
کارگردان :
پوران درخشنده

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۴)
کارگردان :
پرویز شهبازی

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

محاکمه در خیابان
اخراجی ها1
جرم
حکم
اخراجی ها1
دارا و ندار
دارا و ندار
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
اخراجی ها1
جرم
جرم
حکم
جرم
محاکمه در خیابان
جرم
حکم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
حکم
دارا و ندار
جرم
جرم
دارا و ندار
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
روز رستاخیز
جایی برای زندگی
جرم
حکم
اخراجی ها1
جرم
حکم
زن بدلی
جرم
بهداد
محاکمه در خیابان
باغ فردوس 5 بعدازظهر
جرم
حکم
حکم