پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۴
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
پرویز شهبازی

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۵)
کارگردان :
پوران درخشنده

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۲)
کارگردان :
مهدی کرم پور

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۷)
کارگردان :
بهروز شعیبی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

اخراجی ها1
محاکمه در خیابان
حکم
حکم
جرم
باغ فردوس 5 بعدازظهر
دارا و ندار
دارا و ندار
دارا و ندار
جرم
محاکمه در خیابان
حکم
دارا و ندار
جرم
اخراجی ها1
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
حکم
حکم
حکم
حکم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
بهداد
دارا و ندار
جرم
محاکمه در خیابان
جرم
دارا و ندار
اخراجی ها1
جرم
جرم
روز رستاخیز
جرم
حکم
محاکمه در خیابان
جرم
اخراجی ها1
جرم
محاکمه در خیابان
جایی برای زندگی
جرم
محاکمه در خیابان
زن بدلی