شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
بهروز شعیبی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۱)
کارگردان :
پوران درخشنده

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۵)
کارگردان :
پرویز شهبازی

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

جرم
حکم
اخراجی ها1
جایی برای زندگی
حکم
دارا و ندار
جرم
محاکمه در خیابان
حکم
حکم
دارا و ندار
اخراجی ها1
محاکمه در خیابان
روز رستاخیز
جرم
حکم
جرم
زن بدلی
جرم
حکم
جرم
دارا و ندار
حکم
جرم
اخراجی ها1
بهداد
جرم
جرم
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
جرم
اخراجی ها1
باغ فردوس 5 بعدازظهر
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
دارا و ندار
حکم
جرم
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
جرم