شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۲)
کارگردان :
پوران درخشنده

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۵)
کارگردان :
پرویز شهبازی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۷)
کارگردان :
بهروز شعیبی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

حکم
جرم
اخراجی ها1
اخراجی ها1
حکم
جرم
باغ فردوس 5 بعدازظهر
بهداد
حکم
جرم
حکم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
حکم
دارا و ندار
اخراجی ها1
جرم
حکم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
جرم
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
جرم
حکم
محاکمه در خیابان
جرم
جرم
حکم
دارا و ندار
جرم
محاکمه در خیابان
جرم
محاکمه در خیابان
زن بدلی
اخراجی ها1
جایی برای زندگی
روز رستاخیز
دارا و ندار