شنبه ۰۸ شهريور ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۱)
کارگردان :
پوران درخشنده

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
بهروز شعیبی

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۵)
کارگردان :
پرویز شهبازی

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
جرم
محاکمه در خیابان
جرم
حکم
جرم
جرم
جرم
جرم
محاکمه در خیابان
باغ فردوس 5 بعدازظهر
جرم
محاکمه در خیابان
جرم
زن بدلی
جرم
جرم
جایی برای زندگی
روز رستاخیز
دارا و ندار
دارا و ندار
حکم
حکم
اخراجی ها1
اخراجی ها1
حکم
بهداد
حکم
حکم
دارا و ندار
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
حکم
دارا و ندار
حکم
جرم
اخراجی ها1
جرم
دارا و ندار
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
اخراجی ها1
محاکمه در خیابان