دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۵)
کارگردان :
پوران درخشنده

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
پرویز شهبازی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۷)
کارگردان :
بهروز شعیبی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۲)
کارگردان :
مهدی کرم پور

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

حکم
دارا و ندار
روز رستاخیز
حکم
باغ فردوس 5 بعدازظهر
جرم
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
جرم
جرم
دارا و ندار
حکم
اخراجی ها1
اخراجی ها1
جرم
دارا و ندار
جرم
دارا و ندار
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
حکم
جایی برای زندگی
محاکمه در خیابان
جرم
حکم
جرم
بهداد
حکم
اخراجی ها1
اخراجی ها1
حکم
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
جرم
محاکمه در خیابان
حکم
جرم
زن بدلی
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
جرم