پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۷)
کارگردان :
بهروز شعیبی

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۲)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
پرویز شهبازی

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۲)
کارگردان :
مهدی کرم پور

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۵)
کارگردان :
پوران درخشنده

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

جرم
حکم
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
حکم
اخراجی ها1
حکم
جرم
دارا و ندار
جرم
حکم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
جرم
محاکمه در خیابان
باغ فردوس 5 بعدازظهر
جرم
جرم
روز رستاخیز
جرم
زن بدلی
جرم
دارا و ندار
حکم
اخراجی ها1
محاکمه در خیابان
جرم
دارا و ندار
حکم
جرم
جرم
جایی برای زندگی
حکم
محاکمه در خیابان
اخراجی ها1
حکم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
محاکمه در خیابان
بهداد
اخراجی ها1
دارا و ندار
جرم
دارا و ندار