سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳
  • سینما تیکت
  • سینما ما
  • فتو بلاگ بابک برزویه
  • روزنامه بانی فیلم
  • تماشاخانه ایرانشهر
  • ایران تئاتر

بعدی
قبلی

آزاد راه

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
عباس رافعی

دهلیز

امتیاز :

(تعداد رای ۶)
کارگردان :
بهروز شعیبی

گناهکاران

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
فرامرز قریبیان

پل چوبی

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
مهدی کرم پور

کلاس هنرپیشگی

امتیاز :

(تعداد رای ۳)
کارگردان :
علیرضا داوود نژاد

دربند

امتیاز :

(تعداد رای ۵)
کارگردان :
پرویز شهبازی

هیچ کجا، هیچ کس

امتیاز :

(تعداد رای ۱)
کارگردان :
ابراهیم شیبانی

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند

امتیاز :

(تعداد رای ۱۱)
کارگردان :
پوران درخشنده

بهداد
حکم
جرم
جرم
اخراجی ها1
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
حکم
دارا و ندار
جرم
اخراجی ها1
زن بدلی
دارا و ندار
روز رستاخیز
جرم
جرم
حکم
محاکمه در خیابان
جرم
محاکمه در خیابان
باغ فردوس 5 بعدازظهر
جرم
محاکمه در خیابان
جایی برای زندگی
دارا و ندار
جرم
حکم
حکم
حکم
محاکمه در خیابان
جرم
اخراجی ها1
جرم
دارا و ندار
محاکمه در خیابان
حکم
اخراجی ها1
محاکمه در خیابان
دارا و ندار
حکم
محاکمه در خیابان
جرم
دارا و ندار
دارا و ندار